Ellenőrzés - szecajogsi

Szeleczki Csaba
járművezető-szakoktató lapja
szecajogsi.hu
Tartalomhoz ugrás
Napi első elindulás előtti ellenőrzés

I. Gumiabroncsok ellenőrzése

1. A légnyomás ellenőrzése szemrevételezéssel. Egyik kerék sem lehet lapos.
 Hetente egy alkalommal légnyomásmérővel is ellenőrizni kell!(nálam: 2.3 bar)
2. Sérülés nem tapasztalható (repedés, hasadás, kidudorodás, szennyeződés).
3. A profil- (mintázat) mélység a futófelület minden pontján legalább 1,6 mm mélységű legyen (kopásjelző) !
4. A jármű összes kerekén azonos szerkezetű gumiabroncs legyen ( diagonál, vagy radiál ) !
5. A gumiabroncs mintázata és mérete legalább tengelyenként azonos (az én autómnál pl. 195/65R15).

II. Világító és fényjelző berendezések ellenőrzése

Az elektromos berendezések ellenőrzése előtt az indító kulcsot " gyújtás" állásba kell kapcsolni!
Ez alól csak a helyzetjelző kivétel !
1. Helyzetjelző világítás:
A bal oldali bajuszkapcsoló végén lévő kapcsolót "Off" állásról egyet előre kell csavarni. ( kapcsoló )
Elől fehér, hátul piros (a rendszámtábla-világítás is ellenőrízendő !)
2. Tompított fényszóró: a kapcsoló következő állása (min.40m-re világít, színe fehér vagy kadmium sárga). ( kapcsoló )
3. Távolsági fényszóró: az irányjelző kar műszerfal felé billentésével kapcsolható tompított fényszóró állásban! Kék ellenőrző lámpa jelzi a műszerfalon. (min.100m-re világít, színe fehér vagy kadmium sárga). ( kapcsoló )
Ezután a világítást lekapcsoljuk!
4. Irányjelző : egy oldalon a három irányjelző (borostyánsárga) együttes villogása esetén, legkevesebb 60, legtöbb 120 villogás elfogadható percenként. ( elől, hátul, kapcsoló, visszajelző)
A másik oldalra kapcsolva az irányjelzőnek azonos ütemben kell villognia. Irányjelző visszajelzés a műszerfalon.
Ha valamelyik irányban lényegesebben gyorsabban villog az irányjelző, azon az oldalon kiégett egy izzó.
Ha egyáltalán nem villog, nem kap áramot. (pl.kiment a biztosító).
A műszerfalon zöld oldalhelyes ellenőrzőlámpa és kattogó hang jelzi az irányjelző működését.
5. Tolatólámpa: hátramenetbe kapcsolom a sebességváltót, így a váltóba szerelt kapcsoló működteti a fehér jelzőlámpákat.
-külső segítséggel (megkérem az oktatót nyomja be a fékpedált),
-egyedül ellenőrizve tükröződő felülletről (pl.garázsfal, mögöttem álló jármű fényszórója stb.),
-kitámasztással ( valamit beszorítok az ülés és fékpedál közé, pl. elakadásjelző, úgy hogy a pedál benyomva maradjon) .
Ennél a feladatnál vizsgán elsősorban az oktató segítséget vegye igénybe!

Ha kérik, de, csak ha kérik be kell tudni kapcsolni az alábbi jelzéseket is!
-Hátsó ködlámpa
-Elakadásjelző
-Kürt
-Fénykürt

III. A rendszámtábla ellenőrzése

A rendszámtáblák a felszerelési helyükön vannak rögzítve. Tiszták, jól olvashatóak, nincsenek takarásban.

 
IV. A kormányberendezés ellenőrzése

1. Holtjáték ellenőrzés
Kormány holtjáték fogalma: mennyit tudok mozdítani a kormányon úgy, hogy az első kerekek még éppen ne mozduljanak meg.
Megengedett mértéke a kormánykerék kerületén mérve az én autómon max. 3cm. (Ez a maximális érték 2-4 cm között van személygépkocsikon).
A gépkocsi sík talajon, egyenes helyzetben lévő kerekeken álljon. A kormányzár kioldott állapotban legyen. Egyre kisebb, több apró mozdulatttal történik az ellenőrzés.
2. Erőteljesebb kormánymozdulatokkal ellenőrizzük, hogy a kormányberendezés nem szorul, nem akad, nincs kopogó, reccsenő hang és nem ugrik (a kormányberendezés törésére, vagy repedésére utal). Így tedd !

A kormányberendezés hibája esetén elindulni TILOS!
Szakembert kell hívni vagy emelve a járművet szervízbe kell szállítani!


V. Fékberendezések ellenőrzése

1. Kézifék: először kiengedem kézifék kart, majd közepes erővel lassan húzva 3-9 kattanás között felhúzható és
ebben a helyzetben megfeszül, nem esik vissza, rögzíti a gépkocsit.(Kézifék és a fékfolyadék visszajelző lámpa)
A rögzítőfék akkor működik megfelelően, ha a járművet 20%-os lejtőn rögzíti, ott nem gurul meg.
Vízszintes talaj esetén járó motor mellett 1-es sebességi fokozatban a tengelykapcsolót óvatosan engedjük fel csúszási holtpontig! Megfelelő kézifék esetén a hátső kerekek rögzítve maradnak (vizsgán ezt a lehetőséget csak megemlítjük, a motort itt ne indítsuk be).

2. Üzemi fék: nyomja be a tengelykapcsolót és fékpedált együtt.
A fékpedál a teljes pedálút (a tengelykapcsoló pedálútjához viszonyítva) maximum a felső 1/3-ig keményedjen fel és ott maradjon szilárdan.

Lehetséges hibák:
* Padlóig beesik a fékpedál: a fékfolyadék elfolyt
* Egyenletes erővel nyomva a pedál lefelé süllyed: a rendszer tömítetlen a fékfolyadék szivárog.
* Többszöri pumpálásra keményedik fel, a pedál rugalmas: levegős a működtető rendszer.
* Csökken a fékolajszínt: a fékpofák kopottak.

A kézifék hibája esetén az első szervízig szabad közlekedni.
Üzemi fék hibája esetén elindulni TILOS! Ebben az esetben csak emelve szabad szállítani vagy merev rúddal vontatni.
Csak szakemberrel szabad javíttatni!

Az elindulás előtt tegyünk egy megállapítást, ha a járművet forgalomra alkalmasnak találtuk !!

Az elindulást követően ( előremenetben , az első 10-15 méteren, NEM hirtelen megállással ) az üzemi fékberendezés ellenőrzését is tegyük meg !Vissza a tartalomhoz