Szeleczki Csaba
járművezető-szakoktató lapja
szecajogsi.hu
Tartalomhoz ugrás
Napi első elindulás előtti ellenőrzés

I. Gumiabroncsok ellenőrzése

1. A légnyomás ellenőrzése szemrevételezéssel. Egyik kerék sem lehet lapos.
 Hetente egy alkalommal légnyomásmérővel is ellenőrizni kell!(nálam: 2.3 bar)
2. Sérülés nem tapasztalható (repedés, hasadás, kidudorodás, szennyeződés).
3. A profil- (mintázat) mélység a futófelület minden pontján legalább 1,6 mm mélységű legyen (kopásjelző) !
4. A jármű összes kerekén azonos szerkezetű gumiabroncs legyen ( diagonál, vagy radiál ) !
5. A gumiabroncs mintázata és mérete legalább tengelyenként azonos (az én autómnál pl. 195/65R15).
 

II. A kormányberendezés ellenőrzése

1. Holtjáték ellenőrzés
Kormány holtjáték fogalma: mennyit tudok mozdítani a kormányon úgy, hogy az első kerekek még éppen ne mozduljanak meg.
Megengedett mértéke a kormánykerék kerületén mérve az én autómon max. 3cm. (Ez a maximális érték 2-4 cm között van személygépkocsikon).
A gépkocsi sík talajon, egyenes helyzetben lévő kerekeken álljon. A kormányzár kioldott állapotban legyen. Egyre kisebb, több apró mozdulatttal történik az ellenőrzés.
2. Erőteljesebb kormánymozdulatokkal ellenőrizzük, hogy a kormányberendezés nem szorul, nem akad, nincs kopogó, reccsenő hang és nem ugrik (a kormányberendezés törésére, vagy repedésére utal). Így tedd !

A kormányberendezés hibája esetén elindulni TILOS!
Szakembert kell hívni vagy emelve a járművet szervízbe kell szállítani!

III. Világító és fényjelző berendezések ellenőrzése

Az elektromos berendezések ellenőrzése előtt az indító kulcsot " gyújtás" állásba kell kapcsolni!
Ez alól csak a helyzetjelző kivétel !
1. Helyzetjelző világítás:
A bal oldali bajuszkapcsoló végén lévő kapcsolót "Off" állásról egyet előre kell csavarni. ( kapcsoló )
Elől fehér, hátul piros (a rendszámtábla-világítás is ellenőrízendő !)
2. Tompított fényszóró: a kapcsoló következő állása (min.40m-re világít, színe fehér vagy kadmium sárga). ( kapcsoló )
3. Távolsági fényszóró: az irányjelző kar műszerfal felé billentésével kapcsolható tompított fényszóró állásban! Kék ellenőrző lámpa jelzi a műszerfalon. (min.100m-re világít, színe fehér vagy kadmium sárga). ( kapcsoló )
Ezután a világítást lekapcsoljuk!
4. Irányjelző : egy oldalon a három irányjelző (borostyánsárga) együttes villogása esetén, legkevesebb 60, legtöbb 120 villogás elfogadható percenként. ( elől, hátul, kapcsoló, visszajelző)
A másik oldalra kapcsolva az irányjelzőnek azonos ütemben kell villognia. Irányjelző visszajelzés a műszerfalon.
Ha valamelyik irányban lényegesebben gyorsabban villog az irányjelző, azon az oldalon kiégett egy izzó.
Ha egyáltalán nem villog, nem kap áramot. (pl.kiment a biztosító).
A műszerfalon zöld oldalhelyes ellenőrzőlámpa és kattogó hang jelzi az irányjelző működését.
5. Tolatólámpa: hátramenetbe kapcsolom a sebességváltót, így a váltóba szerelt kapcsoló működteti a fehér jelzőlámpákat.
6. Féklámpa:
-külső segítséggel (megkérem az oktatót nyomja be a fékpedált),
-egyedül ellenőrizve tükröződő felülletről (pl.garázsfal, mögöttem álló jármű fényszórója stb.),
-kitámasztással ( valamit beszorítok az ülés és fékpedál közé, pl. elakadásjelző, úgy hogy a pedál benyomva maradjon) .
Ennél a feladatnál vizsgán elsősorban az oktató segítséget vegye igénybe!

Ha kérik, de, csak ha kérik be kell tudni kapcsolni az alábbi jelzéseket is!
-Hátsó ködlámpa
-Elakadásjelző
-Kürt
-Fénykürt

IV. Fékberendezések ellenőrzése

1. Kézifék: először kiengedem kézifék kart, majd közepes erővel lassan húzva 3-9 kattanás között felhúzható és
ebben a helyzetben megfeszül, nem esik vissza, rögzíti a gépkocsit.(Kézifék és a fékfolyadék visszajelző lámpa)
A rögzítőfék akkor működik megfelelően, ha a járművet 20%-os lejtőn rögzíti, ott nem gurul meg.
Vízszintes talaj esetén járó motor mellett 1-es sebességi fokozatban a tengelykapcsolót óvatosan engedjük fel csúszási holtpontig! Megfelelő kézifék esetén a hátső kerekek rögzítve maradnak (vizsgán ezt a lehetőséget csak megemlítjük, a motort itt ne indítsuk be).

2. Üzemi fék: nyomja be a tengelykapcsolót és fékpedált együtt.
A fékpedál a teljes pedálút (a tengelykapcsoló pedálútjához viszonyítva) maximum a felső 1/3-ig keményedjen fel és ott maradjon szilárdan.

Lehetséges hibák:
* Padlóig beesik a fékpedál: a fékfolyadék elfolyt
* Egyenletes erővel nyomva a pedál lefelé süllyed: a rendszer tömítetlen a fékfolyadék szivárog.
* Többszöri pumpálásra keményedik fel, a pedál rugalmas: levegős a működtető rendszer.
* Csökken a fékolajszínt: a fékpofák kopottak.

A kézifék hibája esetén az első szervízig szabad közlekedni.
Üzemi fék hibája esetén elindulni TILOS! Ebben az esetben csak emelve szabad szállítani vagy merev rúddal vontatni.
Csak szakemberrel szabad javíttatni!


V. A rendszámtábla ellenőrzése

A rendszámtáblák a felszerelési helyükön vannak rögzítve. Tiszták, jól olvashatóak, nincs takarásban.

Vissza a tartalomhoz